27.12.2014 // Harian Metro MTB GP Cuti – Cuti 1Malaysia 2014 – Hulu Selangor
25.11.2015 // Kuala Lumpur and Putrajaya to be the Arena for Battle in Jelajah Malaysia 2015